Posts

In 10 stappen een zelf-geïnitieerd project realiseren

Beyond Design Thinking: the method komt voort uit een onderzoek naar de do’s en don’ts bij het zelf-initiëren van projecten. Doel van deze methode is handvatten te bieden voor iedereen die zelf projecten wil initiëren. Meer over dit onderzoek kun je lezen op de website van Studio Renate Boere   Waarom is deze methode uniek? Stap 1 t/m 3 zijn stappen die de grafisch ontwerper die op een traditionele manier met opdrachtgevers samenwerkt, niet of nauwelijks maakt. Deze stappen zijn vaak door de opdrachtgever bepaald. Bij stap 3 start het ontwerptraject dat grafisch ontwerpers kennen met als verschil dat iteratieve processen nu ook (vaker) voorkomen met de eindgebruiker, de doelgroep. Stap 4 t/m 9 zijn stappen die je als grafisch ontwerper die projecten initieert, zelf moet maken. Je bent je bewust van het feit dat het succes in jouw handen ligt. Je ontwerp moet niet alleen communicatief en prachtig zijn, het moet ook nog aanzetten tot actie, bij de juiste doelgroep terechtkomen en i

Stap 1: Breng je aanleiding om een project te starten in kaart

Wat is je aanleiding om een onderzoek te starten? Wat fascineert je? Wat motiveert je? Erger je je ergens aan? Vind je dat iets niet goed functioneert of meer aandacht verdient? Wat zou je willen doen? Wat hebben gebruikers nodig? Is je onderwerp belangrijk voor de toekomst? In de oriëntatiefase verzamel je vraagstukken en ideeën over een bepaald onderwerp waar jij mogelijk iets voor wilt creëren. Dit kun je doen door bovenstaande vragen te beantwoorden. Hierdoor verbreed je je kennis over het gebied waar je mogelijk iets voor wilt maken om uiteindelijk een goed onderbouwd concept te ontwikkelen. Mindmapping, Six Thinking Hats en Storymapping zijn tools die ik gebruik als ik vastloop in de oriëntatiefase. Mindmap Hoe verbreed je je ideeën over een bepaald thema? Deze tool gebruik je om los te komen van eerste gedachten over het thema. Plaats je thema in het midden van een vel papier en bedenk vervolgens onderwerpen die een relatie hebben met dit thema. Plaats deze r

Stap 2: Formuleer je probleem- en doelstelling en bepaal je doelgroep

Hoe scherp je jouw gedachten aan over een onderwerp? Wanneer je zelf projecten initieert zijn probleem-, doelstelling en doelgroep belangrijke pijlers waarop je project gestoeld is. Hierdoor wordt de essentie van je project helder en de urgentie voor een specifieke doelgroep gedefinieerd. Hierbij een korte uitleg per term: Formuleer je probleemstelling Wat is de meest relevante en/of interessante probleemstelling uit de oriëntatiefase? Wil je een probleem oplossen, wil je iets zichtbaar maken, aan de kaak stellen? Is het oplossen van het probleem haalbaar? De probleemstelling bewijst het belang van je project. Het project zal in de loop van het proces een oplossing moeten bieden voor de eerder vastgestelde probleemstelling. Blijf tijdens het verdere proces reflecteren op de probleemstelling. Analyseer of deze bijgesteld moet worden of dat je op de goede weg bent. Een probleemstelling is bijvoorbeeld: Meer burgers maken grotere schulden door de digitalisering van geld. Formuleer je

Stap 3: Formuleer een ontwerpvraag en vertaal deze naar een product

Hoe zorg je ervoor dat je gestructureerd, efficiënt en doelgericht ontwerpt tijdens het proces? Door een goede ontwerpvraag te formuleren. De ontwerpvraag (hoofdvraag) is het uitgangspunt gedurende het gehele project. Deze open vraag (niet met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden) gaat over wat je precies wil gaan oplossen/zichtbaar maken. Begin de vraag met: Welke, wat, waar of hoe. Leidt je vraag tot een relevant vernieuwend product? Is je ontwerpvraag haalbaar? Probeer zo concreet mogelijk te zijn. De ontwerpvraag kadert het onderzoeksgebied af en zorgt voor sturing tijdens je onderzoek. Vertaal je ontwerpvraag naar een product Hoe maak je van jouw ontwerpvraag een sprong naar een gevisualiseerd concept? Maak op basis van je onderzoek en ontwerpvraag grove schetsideeën op papier. Kies een aantal schetsen die het beste je verhaal uitleggen. Werk deze schetsen uit tot concretere conceptvoorstellen. Test je schets(en) bij de doelgroep en experts en pas je schets(en) aan, net zolang tot d

Stap 4: Ontwerp een strategisch plan

Wat heb je nodig om je doel en doelgroep te bereiken? Wanneer, waar en hoe? Wanneer start je met je (social media) campagne? Wat zijn de financiële mogelijkheden? Welke stakeholders heb je nodig? In je strategisch plan zet je een raamwerk uit in bijvoorbeeld de vorm van een blokkenschema om deze vragen te beantwoorden. Stakeholders Wie heeft dezelfde belangen als jij voor de toekomstige gebruikersgroep? Wie kan jou verder helpen in je eigen netwerk? Wie kan inhoudelijke kennis leveren over je thema? Wie kan voor draagkracht onder je doelgroep zorgen? Wie kan het project financieel ondersteunen? Stakeholders zijn alle mensen die betrokken zijn bij je project: investeerders, fondsen, de doelgroep om je product tijdens het proces te testen, programmeurs, juristen enz.

Stap 5: Schrijf een goed verhaal

Wat maakt jouw project uniek? Wat is de nieuwswaarde van jouw project? Wat vindt je doelgroep belangrijk? Waar hebben ze behoefte aan? Het schrijven van een goed onderbouwd (inclusief probleem- en doelstelling) en inspirerend verhaal over je project is de sleutel naar succes. Hierdoor geef je stakeholders inzicht in de meerwaarde van jouw product en zij zien dan ook de waarde van je project en proces. Dit kan gebeuren op zowel social media als bij een live presentatie aan je stakeholders.

Stap 6: Maak een begroting, planning en verdienmodel

Hoe ontstaat een realistisch beeld over de haalbaarheid van je project? Door het maken van een begroting, planning en verdienmodel. Is dit concept financieel haalbaar? Is het haalbaar binnen de tijd? Door deze vragen te beantwoorden kun je vaststellen of je project een redelijke kans van slagen heeft. Begroting Hoeveel uur denk je dat je nodig hebt om dit project te realiseren? Wat zijn je externe kosten voor dit project? (Denk aan een programmeur, materiaalkosten en de productiekosten van bijvoorbeeld de drukker) Wat zijn je inkomsten? (Heb je al een bijdrage van een samenwerkingspartner? Ga je fondsen benaderen?) Wat zijn je bureaukosten? Breng de financiële mogelijkheden en obstakels gedurende het hele project in kaart. Het kostenplaatje, ook wel kostenraming, is essentieel voor het zoeken naar financiers. Door het maken van een begroting kun je ook tot nieuwe ontwerp-oplossingen komen. Het maken van een begroting is iets dat je vaker moet doen, voordat je het volledig onder de k

Stap 7: Benader je toekomstige samenwerkingspartners en presenteer je concept

Wat maakt jouw concept uniek en waarom wil je graag specifiek met deze partners samenwerken? Neem de tijd voor het schrijven van een goede energieke, heldere, uitnodigende e-mail waarin bovenstaande vragen leidend zijn. Ga ervan uit dat je mogelijke samenwerkingspartners al honderd keer benaderd zijn en daarom niet op een slap mailtje reageren. E-mail nogmaals na ongeveer tien dagen en indien nodig, nogmaals na 4 weken. Soms is bellen na de tweede keer beter. Als je eenmaal een afspraak hebt, neem je toekomstige samenwerkingspartner dan mee in je proces en vertel hem of haar waarom je graag zou willen samenwerken en waarom dit ook voor hun belangrijk is. Conceptpresentatie Waar voldoet een goede conceptpresentatie aan? In deze (vaak eerste) presentatie vertel je zo enthousiast mogelijk je uitgangspunten, de door jou gestelde voorwaarden, indien mogelijk aangevuld met wetenschappelijk bewezen data en je eerste visualisatie van je concept (als schets). Hierin wordt duidelijk hoe je de

Stap 8: Maak heldere afspraken en werk samen met je samenwerkingspartner(s)

Waarom wil je zo graag met partners samenwerken? Wat verwacht je van ze? Wat krijgen ze daarvoor terug? Welke (financiële) risico’s zijn er en wie is daar verantwoordelijk voor? Realiseer je dat je veel tijd en moeite hebt geïnvesteerd in het creëren van een product. Door heldere afspraken te maken, weet iedereen wie waar verantwoordelijk voor is. Een goede basis op papier is een goede start voor een goede samenwerking. Debriefing Hoe zorg je ervoor dat afspraken die tijdens een gesprek zijn gemaakt, niet vergeten worden? Na het eerste gesprek met een mogelijke samenwerkingspartner is het slim om een debriefing op te stellen en na een dag op te sturen naar je samenwerkingspartner. Dit is een opsomming van de besproken zaken en de gemaakte afspraken tijdens het gesprek. Jouw per mail verzonden debriefing geeft je samenwerkingspartner het idee dat je hem of haar serieus neemt. Tegelijkertijd kan deze person een akkoord geven op de gemaakte afspraken in de debriefing, zodat je zeker we

Stap 9: Timing: kies het juiste lancering moment en bedenk een goede (social) mediacampagne

Wanneer lanceer je je product? Hoe, hoeveel, hoe vaak en vanaf wanneer start je met een (social) mediacampagne? Welke nieuwswaarde heeft je project op dat moment? Timing is een essentieel onderdeel voor het slagen van het project. Schrijf een scenario of maak een storyboard voor deze social mediacampagne en schrijf je eigen persberichten. Publiciteit Hoe breng je jouw product op de juiste manier de wereld in? Bedenk hoe je jezelf en project wil presenteren. Onderzoek welke media bij jouw project passen. Realiseer je dat je verschillende groepen wil bereiken; de doelgroep, journalisten/bloggers en/of stakeholders. Wees gestructureerd en inhoudelijk. Wees vooral niet te bescheiden. Stuur een persbericht naar kranten etc. Plan en ontwerp een social mediacampagne. Stuur je bericht op een goed moment de wereld in. Gebruik je netwerk, wellicht ken je iemand die bijvoorbeeld bij een interessant tijdschrift werkt. Verzin een actie of stunt om aandacht mee te genereren. Bedrijven h

Stap 10: Documenteer, archiveer en publiceer je project

Heb je er een hekel aan om in de schijnwerpers te staan? Dat hebben over het algemeen alle ontwerpers. Toch is het belangrijk je visie, proces en werk te documenteren en zichtbaar te maken. Maak tijd voor het goed fotografen en documenteren van alle activiteiten rondom je project. Deze zijn bruikbaar voor de social mediacampagne van je product maar is ook van belang voor publiciteitsdoeleinden van je eigen studio. Door te documenteren reflecteer je tegelijkertijd op het werk dat je hebt gedaan. Hierdoor maak je de volgende keer niet dezelfde fouten. Reflecteren Hoe kan je leren van je eigen fouten en successen? Door terug te kijken tijdens en naar alle fasen in project. Wat ging goed en wat ging slecht (ook tussentijds toepassen).  Analyseer bij iedere stap of dit de beste keuze was en hoe je het beter zou kunnen aanpakken in de toekomst.  Reflecteer ook met anderen, hoe hebben zij het van buitenaf – bijvoorbeeld de publiciteit – ervaren? Dit kan ook zinnig zijn tijdens het proc