Stap 1: Breng je aanleiding om een project te starten in kaart

Wat is je aanleiding om een onderzoek te starten? Wat fascineert je? Wat motiveert je? Erger je je ergens aan? Vind je dat iets niet goed functioneert of meer aandacht verdient? Wat zou je willen doen? Wat hebben gebruikers nodig? Is je onderwerp belangrijk voor de toekomst? In de oriëntatiefase verzamel je vraagstukken en ideeën over een bepaald onderwerp waar jij mogelijk iets voor wilt creëren. Dit kun je doen door bovenstaande vragen te beantwoorden. Hierdoor verbreed je je kennis over het gebied waar je mogelijk iets voor wilt maken om uiteindelijk een goed onderbouwd concept te ontwikkelen.

Mindmapping, Six Thinking Hats en Storymapping zijn tools die ik gebruik als ik vastloop in de oriëntatiefase.


Mindmap
Hoe verbreed je je ideeën over een bepaald thema? Deze tool gebruik je om los te komen van eerste gedachten over het thema. Plaats je thema in het midden van een vel papier en bedenk vervolgens onderwerpen die een relatie hebben met dit thema. Plaats deze rond je onderwerp. Hierdoor structureer je complexe informatie en verhoog je de creativiteit.

In dit filmpje vertelt de bedenker van de mindmap, Tony Buzan, Britse psycholoog en auteur, wat een mindmap is en hoe je door het gebruik van de mindmap je kennis verbreedt.
iMindMap. ‘How to Mind Map with Tony Buzan’. Youtube. YouTube, 26 Jan. 2015. Web: https://www.youtube.com/watch?v=u5Y4pIsXTV0


Six Thinking Hats
Hoe kun je ervoor zorgen dat groepen mensen effectiever en positiever denken over ideeën? Deze methode bestaat uit zes verschillende gemoedstoestanden, zoals buikgevoel, pessimistisch oordeel of neutrale feiten. Elke gemoedstoestand wordt verbeeld door een andere kleur hoed. De gele hoed staat bijvoorbeeld voor positief en constructief nadenken over je idee. Door vanuit de verschillende hoeden te redeneren, verbreed je je mogelijkheden binnen het ontwerpproces.

Nederlandstalige beschrijving van de ‘Zes denkhoeden van Edward de Bono’ het boek ‘Six thinking hats’ en de officiële Engelstalige site waarop de bedenkers de methode zelf toelichten. Deze methode zorgt ervoor dat je (gezamenlijk) effectiever nadenkt.
Mulder, Patty. ‘Zes Denkhoeden Van Edward De Bono’.ToolsHero. 1 februari 2017. Web:  http://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/denkhoeden-de-bono/
Bono, Edward De. Six thinking hats. Vol. 192. New York: Back Bay Books, 1999:  http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php


Storymapping
Hoe krijg je overzicht in jouw theoretisch en beeldende onderzoek? Maak je relevante inzichten in je onderzoek zichtbaar voor anderen. Bewaar al je presentaties en kies een platform om je onderzoek op te publiceren en bij te houden (zoals een blog). Hierdoor worden je proces en keuzes navolgbaar. Dit biedt ook een goed overzicht van je proces en helpt je reflecteren tijdens en na het project.

Reacties