Stap 2: Probleem- en doelstelling en doelgroep

Hoe scherp je jouw gedachten aan over een onderwerp? Wanneer je zelf projecten initieert zijn probleem-, doelstelling en doelgroep belangrijke pijlers waarop je project gestoeld is. Hierdoor wordt de essentie van je project helder en de urgentie voor een specifieke doelgroep gedefinieerd. Hierbij een korte uitleg per term:
Formuleer je probleemstelling
Wat is de meest relevante en/of interessante probleemstelling uit de oriëntatiefase? Wil je een probleem oplossen, wil je iets zichtbaar maken, aan de kaak stellen? Is het oplossen van het probleem haalbaar? De probleemstelling bewijst het belang van je project. Het project zal in de loop van het proces een oplossing moeten bieden voor de eerder vastgestelde probleemstelling. Blijf tijdens het verdere proces reflecteren op de probleemstelling. Analyseer of deze bijgesteld moet worden of dat je op de goede weg bent. Een probleemstelling is bijvoorbeeld: Meer burgers maken grotere schulden door de digitalisering van geld.

Formuleer je doelstelling
Wat is het doel van je project? Waarom ga je dit onderzoek doen? Beschrijf concreet waarom je dit onderzoek start en wat je wil bereiken. Hierdoor maak je voor jezelf het probleem inzichtelijk en creëer je een stabiele fundering waarop je het project verder uit kan gaan bouwen. Een voorbeeld van een doelstelling is: Het verminderen van armoede onder Nederlanders.

Formuleer je doelgroep/gebruikersgroep
Voor wie is jouw project bedoeld? Wat zijn zijn/haar problemen? Welke zoektermen zal de doelgroep bijvoorbeeld gebruiken in Google? Welke media bereiken de doelgroep? Wie zijn de beslissers binnen de doelgroep? Wat zijn de hobby’s/bezigheden van de doelgroep? Door het definiëren/onderzoeken van de toekomstige doel- en gebruikersgroep, sluit je het te maken product beter aan op de gebruiker. Daarnaast leer je hoe je deze doelgroep het beste kunt bereiken.

Reacties