Stap 6: Maak een begroting, planning en verdienmodel

Hoe ontstaat een realistisch beeld over de haalbaarheid van je project? Door het maken van een begroting, planning en verdienmodel. Is dit concept financieel haalbaar? Is het haalbaar binnen de tijd? Door deze vragen te beantwoorden kun je vaststellen of je project een redelijke kans van slagen heeft.

Begroting
Hoeveel uur denk je dat je nodig hebt om dit project te realiseren? Wat zijn je externe kosten voor dit project? (Denk aan een programmeur, materiaalkosten en de productiekosten van bijvoorbeeld de drukker) Wat zijn je inkomsten? (Heb je al een bijdrage van een samenwerkingspartner? Ga je fondsen benaderen?) Wat zijn je bureaukosten?

Breng de financiële mogelijkheden en obstakels gedurende het hele project in kaart. Het kostenplaatje, ook wel kostenraming, is essentieel voor het zoeken naar financiers. Door het maken van een begroting kun je ook tot nieuwe ontwerp-oplossingen komen.

Het maken van een begroting is iets dat je vaker moet doen, voordat je het volledig onder de knie hebt.
‘Projectbegroting.’ Werken Aan Projecten. Web. Geraadpleegd op 6 mei 2017:  http://werken-aan-projecten.nl/projectbegroting/
Fondsen geven vaak voorbeelden en tips hoe je een goede begroting kunt maken: ‘Begroting.’ VSBfonds. VSBfonds, Web. Geraadpleegd op 14 April 2017:  https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving/begroting-en-dekkingsplan/begroting

Planning en timing
Welke datum is gunstig om je project te beëindigen? Wanneer is de media geïnteresseerd is in jouw thema? Maak een tijdsschema waarin staat wanneer wat moet gebeuren. Je stelt doelen die gehaald moeten worden.

Tip: Begin aan het einde van planning (de datum waarop het product gelanceerd moet worden) en reken terug naar nu. Denk aan alle tussenstappen vanaf de oriëntatiefase tot en met het bestellen van materialen uit China, of bijvoorbeeld de productietijd van een drukker. Maak parallel aan je eigen planning ook een planning voor je (toekomstige) stakeholders/samenwerkingspartners. Zo krijg je helder wat hun eventuele taken zijn en wat je graag zou willen dat zij inbrengen.

Verdienmodellen
Werk je samen met een partner die je product financiert of de financiering regelt? Kun je je product in de toekomst met winst verkopen? Krijgt iedereen een percentage van de winst? Wat is een eerlijke verdeling? Kun je jouw werkzaamheden ruilen voor iets dat jij nodig hebt? Is sponsoring mogelijk door middel van reclame? Zijn nevenactiviteiten zoals lezingen en workshops mogelijk om zichtbaarheid en inkomsten te genereren? Is subsidie mogelijk? Of realiseer je je project via crowdfunding? Er zijn verschillende verdienmodellen om inkomsten te genereren voor jouw project. Tevens kun je met een interessant verdienmodel mogelijke investeerders makkelijker overhalen.

Subsidies en fondsen
Welk fonds sluit het beste aan op jouw doel en doelgroep? Heb je een innovatief project dat interessant is voor andere ontwerpers? Of heb je een project dat problemen oplost in de maatschappij en of voor een specifieke doelgroep? Budgetten die fondsen verlenen aan ontwerpers zijn gericht op (een van) deze drie uitgangspunten. De projecten moeten zo goed mogelijk aansluiten op hun doel. Een subsidie is fijn, maar bedenk ook of het project in de toekomst winstgevend genoeg zal zijn om op zichzelf te blijven staan (verdienmodel).

Tip: Gebruik meerdere subsidieaanvragen om je project in kaart te brengen (Strategisch plan). Subsidieaanvragen kunnen je helpen stap 4 t/m 9 te beantwoorden.

Crowdfunding
Welke crowfundingsorganisatie past het beste bij jouw product? Welke crowfundingsorganisatie heeft een groot bereik onder jouw doelgroep en is niet te duur? Welke is gebruiksvriendelijk, met name voor jouw toekomstige donateurs? Heb je voldoende vrienden familie die je een donatie gunnen? Is jouw product aantrekkelijk genoeg om te kopen? Crowdfunding is een platform waarop je geld kunt inzamelen in ruil voor tegenprestaties. Als het vooraf aangegeven streefbedrag binnen een vastgestelde periode wordt gehaald mag het geld in het project gestoken worden. Haal je dit streefbedrag niet, dan worden de bedragen teruggestort naar de donateurs.
Tip: Houd er rekening mee dat een platform jouw voorstel kan afkeuren, verdiep je daarom goed in de vereisten en plan veel tijd in voor het schrijven van een goede, duidelijke tekst, bedenk aantrekkelijke aanbiedingen en maak een treffende video. Wees transparant, er mag geen onduidelijkheid bestaan over waar het geld aan besteed wordt. Houd rekening met de WIIFM factor (What’s In It For Me?). Maak de aanbiedingen aantrekkelijk voor donateurs.

Zoals beschreven in de journalistieke roman ‘Ik vraag u iets meer lef te tonen’ bestaat het opzetten van een crowdfunding-campagne uit meer dan alleen het tonen van je product aan potentiële donateurs. Het uitdenken van een strategie, het ontwikkelen van lucratieve acties en goede persoonsgerichte e-mails naar bedrijven, zijn een belangrijk voor het slagen van je crowdfunding.

Weij, Antal de. ‘17 Tips Voor Een Succesvolle Crowdfunding Campagne.’ Platform Social Business. 4 June 2014. Web: http://platformsocialbusiness.nl/17-tips-voor-een-succesvolle-crowdfunding-campagne/

Reacties